logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties naar Raad van State

Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties naar Raad van State

Het kabinet heeft op 16 december de aangepaste Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) voor advies ingediend bij de Raad van State. In het voorjaar zal de Raad van State zijn advies aan het kabinet aanbieden. Het advies en het wetsvoorstel zelf worden pas openbaar bij toezending aan de Tweede Kamer. Dit zal naar verwachting over enkele maanden zijn.

Na de internetconsultatie hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met het ministerie. SBF heeft goede hoop dat het wetsvoorstel zo is aangepast dat recht wordt gedaan aan de bezwaren die in de internetconsultatie zijn geuit. Minister Dekker heeft in zijn recente ‘Beleidsvisie op Filantropie’ laten weten dat een zorgvuldige belangenafweging is gemaakt en dat rekening wordt gehouden met de privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs.