logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Verplicht publiceren namen grote donateurs valt verkeerd

Verplicht publiceren namen grote donateurs valt verkeerd

Nederlands Dagblad:

‘Ze bestaan. En ze willen vooral anoniem blijven als gulle gevers van ten minste 15.000 euro per jaar. Bij de christelijke hulporganisatie ZOA hebben ze er ‘dertig tot veertig’ van, schat woordvoerder KlaasJan Baas. Sommigen schenken beduidend meer dan 15.000 euro, het kan ook zomaar 50.000 euro zijn. De Wet transformatie maatschappelijke organisaties, die momenteel in de maak is, dwingt ZOA straks de namen van haar gevers op de website bekend te maken. En dat leidt tot grote ergernis. ‘Dit gaat te ver. Het is zó in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming’, zegt Baas. Zijn grootste angst is verlies van uitgerekend grote donateurs.

Lees het gehele artikel in het Nederlands Dagblad hier