logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Symposium en politiek café ‘Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’

Symposium en politiek café ‘Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’

Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’. Onder deze titel organiseert Goede Doelen Nederland, in samenwerking met Nederland Filantropieland, FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) een symposium en politiek café op woensdag 12 april vanaf 16.00 uur in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort Den Haag.

 

De nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd. De verwachting is dat het nog wel even duurt voordat er een nieuw kabinet is. Van die gelegenheid maken wij graag gebruik om de nieuw gekozen parlementariërs kennis te laten maken met onze sector en de maatschappelijke betekenis van de filantropie voor de samenleving. Dit is verwoord in het Manifest ‘Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving’. Het Manifest met aanbevelingen voor de Tweede Kamerleden en het nieuw te vormen kabinet is ondertekend door een brede coalitie uit de sector (zie onder aan deze pagina).

 

Kamerleden aanwezig
–  Aukje de Vries (VVD)
–  Fleur Agema (PVV)
–  Mustafa Amhaouch (CDA)
–  Kees van der Staaij (SGP)
–  Carla Dik-Faber (CU)
–  Kirsten van de Hul (PvdA)
–  Isabelle Diks (GL)
–  Jan Paternotte (D’66)

 

Aanbieding Manifest door Johnny de Mol
Johnny de Mol zal namens de sector het Manifest aanbieden aan de aanwezige Tweede Kamerleden. Johnny de Mol is ambassadeur van ‘Het Vergeten Kind’ en keynotespreker.

 

Moderator Mirjam Sterk
Het symposium wordt geleid door voormalig Tweede Kamerlid Mirjam Sterk.

 

Panelleden
Tijdens het symposium gaan we in discussie met Tweede Kamerleden en deskundigen waaronder:
–  Wim Pijbes, directeur van Stichting Droom en Daad
–  Ella Vogelaar, voorzitter Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
–  Kars Veling, oud politicus en oud directeur van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat (ProDemos)
–  Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, directeur van Spieren voor Spieren
–  Marnix van Rij, partner bij Ernst & Young en Eerste Kamerlid

 

Kern van het Manifest
Miljoenen burgers en vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor maatschappelijke doelen. Als vrijwilliger, als gever, als lid van een vereniging of kerk. Via een goed doel of een vermogensfonds. Door zelf actief aan de slag te gaan of door mee te spelen in een goededoelenloterij. De impact is groot. Ons land en grote delen van de wereld zouden er heel anders uitzien zonder de inzet en steun van al deze burgers en maatschappelijke organisaties. Dit particulier initiatief zorgt bovendien voor maatschappelijke binding en zingeving. Kortom de filantropie is onmisbaar in onze samenleving.

 

Programma
–  
Inloop vanaf 16.00 uur
–  Start programma 16.30 uur
–  Toelichting Manifest namens de sector door Jan van Berkel, voorzitter Goede Doelen Nederland
–  Aanbieding Manifest aan Tweede Kamerleden door Johnny de Mol
–  Panel discussie (tussendoor presentaties en een film over het werk van de sector)
–  Muzikale afsluiting
–  Politiek café en borrel met een hapje rond 18.30 uur

 

In het programma is veel ruimte voor mooie voorbeelden en verhalen uit de sector. Het belooft een boeiend en interactief programma te worden en dé gelegenheid om nader kennis te maken met de filantropische sector en de Tweede Kamerleden. Dus mis het niet.

Inschrijven via deze link.

 

Door welke partijen is het Manifest ondertekend?
Het Manifest ‘Filantropie is onmisbaar in onze samenleving’ is ondertekend door een brede coalitie binnen de sector filantropie:
–  Goede Doelen Nederland (Brancheorganisatie van erkende goede doelen),
–  FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland)
–  CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)
–  Nederland Filantropieland (Branchevereniging, platform en kennisnetwerk voor filantropie)

–  SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie)
–  NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)
–  Partos (branchevereniging ontwikkelingssamenwerking)
–  Goede Doelen Platform (belangenbehartiger van beneficianten van de goededoelenloterijen)
–  Partin (Brancheorganistie voor particulier initiatief)
–  Theo Schuyt Hoogleraar Filantropische studies VU Amsterdam
–  Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) Erasmus
–  Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur)
–  NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)
–  Kunsten’92 (Landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed).

Tags: