logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Start campagne ‘Geef ons de ruimte’

Start campagne ‘Geef ons de ruimte’

Op 1 juni is de campagne gestart om het Manifest met de titel ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’ onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en beslissers in politiek Den Haag. Het Manifest is ondertekend door 13 koepels binnen de brede sector, waaronder ook SBF. Vorige week is het Manifest per brief aangeboden aan Informateur Mariëtte Hamer, de fractievoorzitters en aan relevante woordvoerders van de Tweede Kamer. Het Manifest wordt met een korte missiefilm van 1 minuut via de sociale media gelanceerd.

Manifest: ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’
Het Manifest is een bondige samenvatting van het maatschappelijke belang van ‘goed doen’ en laat zien dat onze sector, juist ten tijde van corona, relevanter is dan ooit. Wij vragen de politiek om de initiatieven van Nederlanders om ‘goed te doen’ de ruimte te geven door:

  • Geven te stimuleren.
  • Vragen van steun niet te belemmeren.
  • Onnodige wet- en regelgeving achterwege te laten.
  • Vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken.
  • Loterijbijdragen veilig te stellen.

 

Ondertekenaars Manifest
SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie goede doelen), FIN (Vereniging van Fondsen en Foundations in Nederland), CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), Kunsten’92 (Belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed), NOC*NSF, Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur), NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Partos (Branchevereniging Ontwikkelingssamenwerking), Goede Doelen Platform (Belangenbehartiger beneficianten van goede doelen loterijen), Partin (Brancheorganisatie voor particulier initiatief), SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen) en Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD).

Initiatief campagne
De campagne is een initiatief van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De campagne is onderdeel van de inzet van SBF om het overheidsbeleid positiever te maken zodat Nederlanders zich kunnen blijven inzetten voor een betere wereld.

Klik hier voor de campagnewebsite waar het Manifest en de missiefilm vinden is.