logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

SBF wijst informateur Zalm op belang giftenaftrek

SBF wijst informateur Zalm op belang giftenaftrek

18 augustus 2017 heeft SBF het Manifest Filantropie aangeboden aan informateur Zalm. SBF wil hiermee nogmaals het belang van het behoud van de giftenaftrek benadrukken.
We doen hiermee een oproep aan de onderhandelaars van het nieuwe kabinet om filantropie meer ruimte te geven en de sinds 1952 bestaande giftenaftrek intact te laten. Filantropie en particulier maatschappelijk initiatief pakken vraagstukken op die overheid en markt niet altijd kunnen oplossen. Filantropie, ofwel ‘goed doen’, is onmisbaar voor de Nederlandse samenleving. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de voorwaarden te versterken waarbinnen filantropie zelfstandig en onafhankelijk kan floreren. Dat is de centrale boodschap van het Manifest Filantropie dat op 12 april tijdens een symposium aan bijna alle politieke partijen in de Tweede Kamer is aangeboden.

Een belangrijke aanbeveling uit dit Manifest betreft het in stand houden van de giftenaftrek. Graag wilden wij in deze fase van de formatie het belang hiervan nogmaals dringend onder de aandacht van de informateur brengen. Wij verzoeken de onderhandelaars, de sector filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. De vrijwillige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken heeft fiscaal ondersteunend beleid nodig waarbij de giftenaftrek gehandhaafd dient te blijven. Wij vragen hiermee rekening te houden in de huidige onderhandelingsfase.