logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

SBF: Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties moet worden ingetrokken

SBF: Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties moet worden ingetrokken

Het conceptwetvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties is op 21 december jl. in internetconsultatie gegaan.
In het regeerakkoord staat dat moet worden voorkomen dat via geldstromen vanuit het buitenland naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht en dat deze geldstromen daartoe meer transparant moeten worden gemaakt. Het wetsvoorstel is een uitwerking hiervan en is bedoeld om de vergroting van transparantie van geldstromen naar maatschappelijke (waaronder religieuze) organisaties te regelen.
SBF vindt de manier waarop deze passage uit het regeerakkoord in het wetsvoorstel is uitgewerkt onacceptabel. Het recht om in stilte goed te doen wordt met voeten getreden. Het conceptwetsvoorstel is schadelijk voor de privacy van donateurs en hun veiligheid. Het brengt de geefbereidheid in gevaar en tast het maatschappelijk middenveld in Nederland aan.

SBF is, als vertegenwoordiger van een groot aantal maatschappelijke organisaties, van mening dat dit wetsvoorstel moet worden ingetrokken om de volgende redenen:

  1. Het wetsvoorstel is schadelijk voor privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs;
  2. Het is niet duidelijk wat exact het probleem is dat men met dit wetsvoorstel wil oplossen en wat de omvang van dit probleem is;
  3. Deze maatregel is buiten proportie, het is ‘schieten met een kanon op een mug’;
  4. Er is al afdoende wet- en regelgeving, deze dient alleen gehandhaafd te worden;
  5. Het wetsvoorstel gaat in tegen het belang dat de overheid zelf toekent aan de filantropische sector.

Lees hier een uitwerking van de vijf argumenten die SBF tegen het wetsvoorstel inbrengt.