logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

SBF verbaasd over beperking giftenaftrek

SBF verbaasd over beperking giftenaftrek

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s te willen maximeren. Mensen kunnen nu, voordat ze belasting afdragen, zelf bepalen aan welke maatschappelijke doelen zij willen doneren. Of het nu om grote of kleine bedragen gaat, deze donaties zijn hard nodig om onder meer de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) zijn dan ook verbaasd dat juist nu in crisistijd gemorreld wordt aan de giftenaftrek en vindt dat de giftenaftrek intact moet blijven.

Het is opmerkelijk dat het kabinet deze keuze nu maakt terwijl in dezelfde miljoenennota de belangrijke rol van goede doelen en andere maatschappelijke organisaties door het kabinet expliciet wordt erkend. Daarbij wordt verwezen naar de beleidsvisie van het kabinet op dit punt, waarin drie Rijksbrede speerpunten staan. Eén daarvan is het stimuleren van geefgedrag. Het plan voor aftopping van periodieke giften staat daar haaks op.

De exacte uitwerking van de maximering wordt binnenkort bekend gemaakt. SBF houdt de vinger aan de pols en zal zich blijven inzetten voor een overheidsbeleid dat het geefgedrag stimuleert en niet ontmoedigt.