logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

SBF stuurt Tweede Kamer brief over verlaging aftrektarief giften

SBF stuurt Tweede Kamer brief over verlaging aftrektarief giften

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft vorige week een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie voor Financiën. De brief dient als input voor de Algemene Financiële Beschouwingen die deze week in de Tweede Kamer plaatsvinden. Aanleiding is de passage in de Rijksbegroting over het versneld afbouwen van de belastingtarieven vanwege de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel. Dit zal ook gaan gelden voor de giftenaftrek.

SBF pleit voor het behoud van de giftenaftrek in de huidige vorm, waarbij particulieren giften kunnen aftrekken tegen het hoogste voor hen geldende belastingtarief. Verwacht wordt dat met name grote gevers die gebruik maken van de giftenaftrek, minder zullen gaan geven als het tarief afgebouwd wordt.

In de Kabinetsreactie op de evaluaties van de giftenaftrek en de ANBI/SBBI-regeling van 26 april jl. staat dat de giftenaftrek gehandhaafd blijft. Het kabinet wil de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid weliswaar verbeteren, maar versobering en besparing wordt hierbij niet beoogd. Het afbouwen van het tarief waartegen giften kunnen worden afgetrokken is in strijd met het uitgangspunt van de kabinetsreactie.

Lees hier de brief.

(Bron tekst en afbeelding: De Dikke Blauwe)