logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

SBF Position Paper inzake Kabinetsreactie Evaluaties Giftenaftrek en ANBI/SBBI regelingen

SBF Position Paper inzake Kabinetsreactie Evaluaties Giftenaftrek en ANBI/SBBI regelingen

De aanleiding voor dit position paper is de Kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling, die op 26 april 2018 door staatssecretaris Menno Snel aan de Tweede Kamer is gestuurd.
De bewindspersoon stelt eerst in gesprek met de sector te willen om kennis te nemen van onze ideeën en suggesties om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelingen te verbeteren. Daarna pas worden concrete beleidsvoornemens geformuleerd.
Inmiddels is een constructieve dialoog gestart tussen de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, en SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) over de suggesties die de Kabinetsreactie bevat.

Dit Position Paper is op 13 juni aan Tweede Kamerleden aangeboden.

SBF werkt graag mee met het ministerie van Financiën bij het robuust en toekomstbestendig maken van de giftenaftrek en ANBI/SBBI regelingen. Wij verzoeken de Tweede Kamer het gezamenlijke proces van verbetering, dat ministerie en sector na de zomer willen starten, te ondersteunen.
Zie bijlage 1 in ons Position Paper voor een nadere uitwerking van de suggesties uit de brief van de staatssecretaris die op steun van de sector kunnen rekenen en de suggesties waarover de sector kritisch is.