logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

SBF neemt deel aan rondetafelgesprek UBO-register

SBF neemt deel aan rondetafelgesprek UBO-register

Op woensdag 22 mei organiseert de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek met als onderwerp UBO-register. SBF neemt aan dit rondetafelgesprek deel. Het standpunt van SBF inzake het UBO register is, dat het inhoudelijk en principieel onjuist is om ANBI’s te verplichten een ‘uiteindelijk begunstigde eigenaar’ (de letterlijke vertaling van UBO) aan te wijzen. De enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel.

Lees hier het position paper dat SBF inbrengt tijdens het rondetafelgesprek.