logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Rijksbegroting geen verrassingen voor de filantropie

Rijksbegroting geen verrassingen voor de filantropie

De op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting laat geen verrassingen zien voor de filantropische sector. Het is vooral een bevestiging van bestaand beleid of beleid in wording. Nieuw is de indexering van de vrijwilligersvergoeding. Wel blijkt uit zowel de Troonrede als uit de Rijksbegroting dat het kabinet meer oog heeft voor de samenbindende werking van filantropie en goede doelen. 

De vrijwillige inzet voor filantropie wordt door het kabinet beloond door het indexeren van de vrijwilligersvergoeding. Dat is goed nieuws voor de vele Nederlanders die zich belangeloos voor de samenleving inzetten.

Beleid in wording

Wat betreft beleid in wording worden twee wetsvoorstellen uitgelicht. In de Rijksbegroting wordt de Wet Transparantie maatschappelijke organisaties aangekondigd, inclusief een nader onderzoek naar transparantie van geldstromen uit onvrije niet EU-landen. Het lijkt er inmiddels op dat het kabinet tegemoet wil komen aan de grote bezwaren die eerder door de sector tegen het wetsvoorstel naar voren zijn gebracht.

Ook wordt aangekondigd dat het UBO-register in 2020 in werking treedt. SBF heeft er bij de overheid en politiek op aangedrongen om ANBI’s uit dit UBO-register te houden. Immers ANBI’s hebben geen UBO, de enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. SBF pleit er nu voor om bestuurders van ANBI’s op een zichtbaar aparte wijze in het register op te nemen. Zo wordt recht gedaan aan de bijzondere positie van ANBI’s en de daarbij betrokken personen.

Waardering voor samenbindende werking van filantropie

De waardering voor de filantropische sector lijkt bij de overheid te groeien. Dit uit zich bijvoorbeeld in de passage in de Rijksbegroting bij het Ministerie van JenV waar wordt gesteld dat het Ministerie de sector filantropie ‘stimuleert om als professionele en volwaardige gesprekspartner deel te nemen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken’. Ook in de Troonrede wordt het belang van het ‘meedoen en een bijdrage leveren’ uitgesproken. Dit is kenmerkend voor de filantropie.

SBF gaat ervan uit dat de mooie woorden over de maatschappelijke betekenis van vrijwillige inzet voor de ander, dus filantropie, daadwerkelijk worden vertaald in stimulerend overheidsbeleid.