logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Stand van zaken UBO wetgeving

Het kabinet wil middels wetgeving terrorismefinanciering en fiscale fraude, zoals witwassen en belastingontduiking, tegengaan. Daartoe is een zgn. UBO-register in de maak, waarbij 'uiteindelijk belanghebbenden' (UBO's) worden geregistreerd in het Handelsregister. Daarnaast dienen financiële dienstverleners (Wwft instellingen) bij cliënten de UBO (uiteindelijk belanghebbende) te identificeren

SBF stuurt Tweede Kamer brief over verlaging aftrektarief giften

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft vorige week een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie voor Financiën. De brief dient als input voor de Algemene Financiële Beschouwingen die deze week in de Tweede Kamer plaatsvinden. Aanleiding is de passage in de Rijksbegroting over het versneld

Rijksbegroting 2019: afbouw tarief Giftenaftrek

SBF heeft de Rijksbegroting bekeken op maatregelen voor de sector die de randvoorwaarden voor publieke steun betreffen. Hierin vallen op het al eerder voorgenomen beleid rondom de versnelde afbouw van aftrektarieven en een verhoging van het plafond voor vrijwilligerswerk. Behoud giftenaftrek Zo wordt de giftenaftrek in de

Sector snel in gesprek met staatssecretaris over giftenaftrek

Donderdag 26 april jl. heeft Staatssecretaris van Financiën Menno Snel een brief met de Kabinetsreactie inzake de evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI regeling aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. Positief in de Kabinetsreactie is de belangrijke rol die aan de filantropische sector wordt toegekend en

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.