logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Rapport gepubliceerd over de maatschappelijke waarde van onze sector

Burgerinitiatief dat actief bijdraagt aan een betere samenleving is van grote maatschappelijke waarde. Het versterkt het samenbindend vermogen in de samenleving en draagt bij aan een open en pluriforme democratie. Dat blijkt uit het rapport ‘De maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven.’ Het rapport

Aangepaste versie WTMO aangeboden aan Tweede Kamer

Op 23 november heeft de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een van de maatregelen van het kabinet om ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen op Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties tegen

Rijksbegroting geen bijzonderheden voor onze sector

In de Troonrede was de rode draad dit jaar de coronacrisis en hoe dit de hele samenleving raakt. De Koning sprak veel waardering uit over de veerkracht van burgers die zich inzetten voor elkaar. De op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting liet geen bijzonderheden of verrassingen zien

Invoering UBO-register 27 september

Het UBO-register wordt per 27 september ingevoerd. Vanaf dat moment hebben bestaande filantropische instellingen en ANBI's nog anderhalf jaar de tijd om de registratie op orde te brengen. Het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register is zowel door de Tweede Kamer (december 2019) als door

Marktvisie Kansspelen van Ksa in consultatie

Op 9 juli heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) haar Marktvisie Kansspelen gepresenteerd en in consultatie gebracht. Een zorgelijke visie omdat volledig voorbij gegaan wordt aan het maatschappelijke belang van loterijafdrachten aan goede doelen. In de visie staan drie publieke belangen centraal: het voorkomen van kansspelverslaving, het

Uitstel publicatieplicht financiële gegevens voor ANBI’s

Onderdeel van de noodmaatregelen van het kabinet is dat ANBI’s vier maanden uitstel krijgen voor de publicatie van de financiële gegevens. Op 18 juni jl. werden de fiscale tegemoetkomingen in verband met de coronacrisis gepubliceerd. Onderdeel daarvan is het besluit om ANBI’s uitstel te verlenen voor de

Inbreng SBF voor verkiezingsprogramma’s

Geef burgers de ruimte om mee te denken, mee te doen en te geven! In de samenleving moet ruimte zijn voor burgers die idealen hebben, problemen in de samenleving signaleren en bij willen dragen om tot oplossingen te komen. Dat is de boodschap van SBF die

De vereniging en de ALV, hoe doe je dat in deze coronatijd?

Hoe moet de besluitvorming binnen verenigingen plaatsvinden nu je niet fysiek bij elkaar kunt komen door de coronacrisis? Deze vraag heeft geleid tot een spoedwet die digitale ALV’s mogelijk maakt. Waar normaal fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven bij een ALV, mag het bestuur van een

Record: Nederland geeft €5,7 miljard aan goede doelen

Giften aan goede doelen zijn in Nederland nog nooit zo hoog geweest. Het percentage van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet is hoger geworden: 40% van de Nederlanders deed in 2018 vrijwilligerswerk. Dit blijkt uit het onderzoek Geven in Nederland van de Vrije Universiteit Amsterdam. De cijfers