logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Brede inzet vanuit filantropie om corona-leed te verzachten

Brede inzet vanuit filantropie om corona-leed te verzachten

Voorjaar 2020. Nederland is, net als de rest van de wereld, in de ban van het coronavirus. De kwetsbaarste groepen in de samenleving worden het hardst geraakt. Het kabinet benadrukt dan ook het grote belang van saamhorigheid en omkijken naar elkaar in de samenleving. Door allerlei organisaties en vrijwilligers is in snel tempo hulpaanbod ontwikkeld om mensen in nood te helpen. Hieronder een selectie uit het enorm grote aanbod. Deze selectie laat zien hoe onmisbaar de filantropische sector en particulier initiatief zijn – juist in deze tijd.

 

FIN deelt op website corona-hulpinitiatieven en heeft corona-werkgroep

De fondsen en foundations in Nederland maken zich in deze tijd extra sterk voor hun goede doelen partners zodat die zich kunnen blijven inzetten voor het maatschappelijk belang. Zie de speciale pagina hierover op de website van de FIN, branchevereniging van fondsen en foundations.

Goede Doelen Nederland: goede doelen zetten zich volop in, maar er zijn ook zorgen

Goede doelen zetten zich volop in om de samenleving door de coronacrisis heen te helpen. Tegelijkertijd is er ook een terugloop in de inkomsten van goede doelen. De gevolgen van de coronacrisis voor goede doelen werden op 8 april toegelicht door Goede Doelen Nederland in een uitzending van EenVandaag (scrollen naar 14 min.51)
Op de website goededoelen.nl is het laatste nieuws over het werk van goede doelen te vinden en de wijze waarop zij er aan bijdragen de samenleving door de coronacrisis heen te helpen.

NLFL organiseert reeks webinars in het kader van de coronacrisis

Gedurende de coronacrisis organiseert NLFL vaker webinars, die een directe relatie hebben tot het onderwerp ‘corona’: https://nlfl.nl/webinars

NOV: overzicht Samenwerking in Corona-hulp

Op de website van NOV is een uitgebreid overzicht te vinden van vrijwilligersinitiatieven en overzichtssites op het gebied van Coronahulp.

Meer overzichtspagina’s en verzamelingen mooie voorbeelden

Partin, branchevereniging voor particulier initiatief werkzaam binnen ontwikkelingssamenwerking, deelt op de website voorbeelden van partners over wat zij doen om de gevolgen van corona te verzachten.

De MAEX en de Maatschappelijke Alliantie houden een overzicht bij van hulpbronnen voor maatschappelijke initiatieven.

Stichting DOEN houdt een overzicht bij van corona-initiatieven van partners

Adviesbureau Beter Geven deelt inspirerende voorbeelden op hun LinkedIn pagina.

Partos deelt acties, kennis en tips

Partos, branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, heeft een speciale corona-pagina op de website waar acties, kennis en tips gedeeld worden. Leden van Partos dragen bij aan de bestrijding van de coronacrisis en bieden steun aan de kwetsbaarste groepen in lage inkomstenlanden.

CBF: zelfcheck voor startende initiatieven; en: ‘geef met je hart maar gebruik je verstand’

Op de website van toezichthouder CBF kunnen particulieren die een corona-initiatief starten een zelfcheck doen op basis van vijf criteria. Ook voert het CBF de campagne ‘Geef met je hart, maar gebruik je verstand’, om het publiek te waarschuwen voor oplichters die misbruik van de coronacrisis maken.

Corona noodfonds voorzieningen

 • Er wordt extra hulp gegeven aan projectparters door het Kansfonds. Heb je extra (financiële) hulp nodig voor activiteiten om kwetsbare groepen door de coronacrisis heen te loodsen, neem dan contact op met de adviseurs van Kansfonds. Zij behandelen aanvragen via een snelle procedure en streven ernaar om binnen een paar dagen te beslissen over de aanvragen voor extra ondersteuning. Check ook de website van andere vermogensfondsen voor hun coronabeleid.
 • Kleinecoronahulp, initiatief van Haëlla Stichting, Fonds 1818, Stichting Boschuysen, Fonds Schiedam Vlaardingen en Stichting het R.C. Maagdenhuis. Via deze site kunnen organisaties maximaal € 2.500 aanvragen. Voor projecten gericht op tegengaan van eenzaamheid, alternatieve opvang voor dak- en thuislozen en voedselvoorziening.
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds blijft partners bijstaan, ook in deze moeilijke tijd:
  https://www.cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/het-cultuurfonds-blijft-de-culturele-sector-structureel-steunen
 • De Rotterdamse fondsen hebben een speciale corona-pagina op hun website https://www.rotterdamsefondsen.nl/hulp-bij-corona/.
 • MAEX richt voor sociale initiatieven een noodfonds op. Het streven is 5 miljoen euro op te halen en medio april het fonds te openen voor de initiatieven. Meer informatie
 • Het Leidse Druckerfonds stelt 100 keer €250 euro beschikbaar voor “kleine, lieve acties voor Leidenaren.” Een bedrag dat snel en makkelijk kan worden aangevraagd door (bewoners)initiatieven uit Leiden en omliggende gemeenten.
 • Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis is een gezamenlijk initiatief van Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind. Mede mogelijk gemaakt door Stichting Femi. Doel van dit fonds is kwetsbare kinderen te helpen met wat zij nu nodig hebben.
 • De Rabobank heeft een fonds opgezet om verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven door de coronacrisis heen te helpen. Om een aanvraag in te dienen moet je klant zijn van de Rabobank.
 • ZonMW biedt twee impulsen voor initiatieven die het zorgstelsel ontlasten tijdens de coronacrisis. De eerste impuls van 7.500 euro is gericht op het opzetten en piloten van een nieuw initiatief. De tweede impuls van 7.500 – 5.000 euro is gericht op een lopend project dat voorziet aan de behoefte van de doelgroep in de coronacrisis.
 • Wilde Ganzen heeft een Aanpakkers tegen Corona Fonds, dat aanvragers in staat stelt om met hun project in te spelen op de acute behoeften van mensen om zo de gevolgen van het coronavirus in hun gemeenschap in te dammen.

Amsterdamse universiteitsfondsen voor medisch corona-gerelateerd onderzoek

De fondsenwervende stichtingen van het Amsterdam UMC, te weten het VUmc Fonds en de AMC Foundation, hebben per direct het Corona Research Fonds in het leven geroepen. Met steun van UvA, VU, Amsterdams Universiteitsfonds en VUvereniging slaat de Amsterdamse academische wereld de handen ineen in de strijd tegen corona.
Het doel van dit fonds is om vooraanstaande onderzoekers van het Amsterdam UMC te ondersteunen bij nieuw en urgent wetenschappelijk onderzoek in het kader van Covid-19.

Landelijke platforms die hulpvragers en hulpaanbod aan elkaar koppelen

 

Een selectie lokale hulpnetwerken

 • Het Netwerk Informele Zorg Utrecht heeft alle corona-initiatieven in Utrecht gebundeld.
 • Op de website Wijamsterdam.nl vinden alle Amsterdamse maatschappelijke initiatieven rondom Corona een plek: vraag, aanbod, verhalen, netwerken.
 • PEP Den Haag heeft een speciale coronapagina voor Haagse initiatieven. Op de website van Den Haag Doet vinden vraag en vrijwilligersaanbod elkaar.
 • Op de website Rotterdamzetdoor.nl staat een overzicht van alle initiatieven die in Rotterdam de grond uit schieten. Rotterdammersvoorelkaar matcht vraag en aanbod wat coronahulp betreft.
 • Op de website van Platform De Wijert staat een overzicht van Groningse corona-initiatieven.
 • In Friesland is de actie ‪#heelfrieslandbelt‪ opgezet. Tevens kunnen mensen via de #sociaalgoudapp klusjes plaatsen. Op dit moment zijn er meer vrijwilligers dan ouderen! er zijn al 200+ deelnemers gematcht.