logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Overheidssteun voor brede werking Erkenning goede doelen

Overheidssteun voor brede werking Erkenning goede doelen

De overheid neemt diverse maatregelen om een brede werking van de Erkenningsregeling voor goede doelen te stimuleren. Dat blijkt uit een brief van staatsecretaris Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil de Erkenning koppelen aan de goededoelenloterijen. Daarnaast wordt onderzocht of er een verbinding gelegd kan worden tussen de Erkenningsregeling en de ANBI-status. Ook wordt gekeken of er een link gelegd kan worden met de regels voor subsidieverstrekking. Tot slot is de staatsecretaris bereid om een campagne rond de Erkenning te ondersteunen om deze breder bekend te maken bij het publiek. Goede Doelen Nederland ziet dit als flinke steun in de rug voor de zelfregulering binnen de sector.

 

Met de brief reageert de staatssecretaris op het dit jaar ingevoerde nieuw validatiestelsel binnen de goededoelensector. Inmiddels telt de sector ruim 400 erkende organisaties. In zijn brief stelt hij dat het belang van de filantropische sector voor de Nederlandse samenleving onmiskenbaar groot is. Hij is positief over de manier waarop de sector het validatiestelsel heeft uitgewerkt en kiest voor stimulerende maatregelen die passen bij zelfregulering door de sector. Het eerdere kabinetsvoorstel om de Erkenning wettelijk verplicht te stellen voor álle goededoelenorganisaties, laat de staatssecretaris los. Hij vindt het belang van zelfregulering zwaarder wegen dan overheidsbemoeienis. Met de stimulerende maatregelen worden goede doelen aangemoedigd een Erkenning aan te vragen.

 

Verbinding goededoelenloterijen, ANBI en overheidssubsidies

De staatssecretaris wil de Erkenning als eis opnemen voor goede doelen om in aanmerking te komen voor begunstiging door goededoelenloterijen, mits hierbij wordt voldaan aan de in het huidige beleid gestelde eisen en uitgangspunten. De komende tijd wordt onderzocht hoe dit vormgegeven kan worden. Verder gaan de Belastingdienst en de sector onderzoeken of de ANBI-regeling verbonden kan worden aan de erkenning. Daarnaast gaat de staatssecretaris van V&J kijken of de Erkenning een rol kan spelen bij het verstrekken van rijkssubsidies. Ook hier wordt gekeken of bij de beoordeling van een subsidieaanvraag het hebben van een Erkenning het ‘huiswerk’ kan verminderen dat nu door de aanvrager én de subsidieverstrekker moet worden gedaan. Tot slot zegt de staatssecretaris steun toe voor een campagne in 2017 om de Erkenning breder bekend te maken bij het grote publiek.

 

Jan van Berkel, voorzitter Goede Doelen Nederland ziet de stimulerende maatregelen als flinke steun in de rug in de zelfregulering binnen de sector. ‘De staatssecretaris vindt een AVV niet passen bij een sector die via zelfregulering zorgt voor een schone en transparante werkwijze. De sector heeft daar grote stappen in gezet. Er is nu één standaard die het voor iedereen direct duidelijk maakt of een goed doel aan alle kwaliteitseisen voldoet en de zaak op orde heeft. Dit is essentieel voor het maatschappelijke vertrouwen in goede doelen. Met het pakket van maatregelen stimuleert de staatssecretaris dat alle goede doelen zich laten erkennen. Wij vertrouwen er op dat deze maatregelen een brede werking helpen realiseren. Wij zien dit als een flinke steun in de rug voor de verder uitbouw van de nieuwe Erkenningregeling voor goede doelen ’.

 

Klik hier voor de brief aan de Tweede kamer
SBF heeft ook een brief ontvangen van de staatssecretaris over de maatregelen