logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Over SBF

SBF staat voor:
Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.
SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, wet- en regelgeving en uitvoeringskwesties.

 

Actuele dossiers zijn o.a. het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen).

Platform

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van drie zelfstandige brancheorganisaties:

Goede Doelen Nederland

brancheorganisatie van goede doelen
goededoelennederland.nl

FIN – Branchevereniging van fondsen en foundations

brancheorganisatie voor vermogensfondsen

fondseninnederland.nl

CIO – Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

samenwerkingsverband van 28 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen
cioweb.nl

Statuten
Voor de statuten van de SBF klik hier.

 

Beleidsplan
Voor het beleidsplan 2017 van SBF klik hier.
Voor het beleidsplan 2021 van SBF klik hier.
Voor het beleidsplan 2022 van SBF klik hier.
Voor het activiteitenplan 2023 van SBF klik hier.

 

 

Jaarverantwoording
Voor het Jaarverslag 2013 van SBF klik hier.
Voor de Jaarrekening 2013 van SBF klik hier.
Voor het Jaarverslag 2014 van SBF klik hier.
Voor het Jaarverslag 2015 van SBF klik hier.
Voor het Jaarverslag 2016 van SBF klik hier.
Voor het Jaarplan 2018 van SBF klik hier.
Voor de Jaarrekening 2019 SBF klik hier.
Voor de Jaarrekening 2020 SBF klik hier.
Voor de Jaarrekening 2021 SBF klik hier.

 

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de SBF ontvangen geen vacatiegeld en geen onkostenvergoeding.

 

RSIN
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer van de SBF is: 850538518.