logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Organisaties bevreesd voor verlies van grote donateurs

Organisaties bevreesd voor verlies van grote donateurs

Het Nederlands Dagblad meldt: Een groot aantal van de ruim 350.000 stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen vreest een afname van giften, als ze verplicht worden namen van grote donateurs te publiceren op hun website.

Lees het hele artikel hier