logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Oproep voor toegang en gebruik bankrekeningen

Oproep voor toegang en gebruik bankrekeningen

Recent heeft SBF, tezamen met verschillende partnerorganisaties, een oproep gedaan aan minister Kaag om de problemen, die maatschappelijke organisaties ondervinden bij de toegang tot en het gebruik van het betaalsysteem, te helpen aanpakken.
Inmiddels zijn hierover ook Kamervragen gesteld. Bevredigende oplossingen zijn nog niet binnen handbereik.
Klik hier voor de brief.