logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Onacceptabel conceptwetsvoorstel moet zo snel mogelijk van tafel

Onacceptabel conceptwetsvoorstel moet zo snel mogelijk van tafel

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ is in consultatie gegaan. Dat maakte het Ministerie van Justitie & Veiligheid vlak voor de kerst bekend. Doel van het conceptwetsvoorstel is om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken (een ambitie uit het regeerakkoord). Kort samengevat bepaalt het conceptwetsvoorstel dat een donateur van een gift van 15.000 euro of hoger met naam en toenaam vermeld moet worden op de website van de maatschappelijke organisatie die de gift heeft ontvangen. De SBF-partners vinden dit wetsvoorstel onacceptabel en willen het zo snel mogelijk van tafel.

Schieten met een kanon op een mug
Het begrip ‘gift of donatie’ is breed gedefinieerd en omvat bijvoorbeeld ook legaten en andere ontvangsten uit nalatenschappen. SBF vindt dit voorstel een typisch voorbeeld van ‘schieten met een kanon op een mug’. Wij vrezen dat als dit voorstel wet wordt donateurs worden afgeschrikt om grote bedragen te geven of na te laten. Het voorstel is schadelijk voor hun privacy, hun veiligheid en de geefbereidheid in Nederland. Donateurs moeten anoniem kunnen geven. Kortom, dit wetsvoorstel is een directe bedreiging voor het vele goede werk van goede doelen.

Overleg met Ministerie van Justitie & Veiligheid
Voordat het conceptwetsvoorstel in consultatie ging, heeft SBF uitgebreid contact gehad met het ministerie en heeft SBF namens een brede coalitie van partijen in de filantropische sector ook een schriftelijke reactie aan het ministerie gegeven. Het overleg met het ministerie wordt na de internetconsultatie voortgezet.