logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Officiële aansluiting Nederland Filantropieland bij Goede Doelen Nederland een feit

Officiële aansluiting Nederland Filantropieland bij Goede Doelen Nederland een feit

Op 30 april 2020 heeft Nederland Filantropieland (NLFL) zich officieel aangesloten bij Goede Doelen Nederland. Vanaf deze dag is Nederland Filantropieland geen onderdeel meer van SBF.

Een spannende ontwikkeling voor beide verenigingen, voor de leden en voor de sector. Door alle activiteiten in één huis onder te brengen ontstaat er één sterke brede brancheorganisatie die de belangen van goede doelen behartigt, werkt aan een gezond geefklimaat en het publieksvertrouwen versterkt. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het afstemmen en samenbrengen van alle activiteiten en diensten. De activiteiten van NLFL worden waar mogelijk verder ontwikkeld en op natuurlijke wijze ingepast in het aanbod van activiteiten van Goede Doelen Nederland. Dat vergt tijd en gaat daarom geleidelijk. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, is er een speciale webpagina gemaakt.

Marc Petit legt zijn taken als directeur van NLFL neer en treedt toe tot het bestuur van Goede Doelen Nederland. Dat geldt ook voor Albert Goutbeek, tot dit moment lid van de ledenraad van NLFL. Formeel wordt dit nog aan de leden van Goede Doelen Nederland voorgelegd in de komende ledenvergadering in juni. Dit bestuur van Goede Doelen Nederland vormt ook het nieuwe bestuur van NLFL. Margreet Plug wordt directeur van beide verenigingen, die nu praktisch samen één zijn. Jur Venema, die de activiteiten van NLFL ondersteunt, komt het team van Goede Doelen Nederland versterken.