logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

NRC meldt: Musea: wetsvoorstel Dekker schaadt schenkingen cultuur

NRC meldt: Musea: wetsvoorstel Dekker schaadt schenkingen cultuur

Culturele donateurs schenken graag anoniem. Het wetsvoorstel van minister Dekker, die transparantie over donaties wil, is niet nodig voor goede doelen als culturele instellingen zeggen 34 directeuren in een open brief..

Donateurs die meer dan 15.000 euro schenken aan een goed doel, moeten met naam en woonplaats op de website vermeld gaan worden, en daar zeven jaar op blijven staan. Dat voornemen staat in de conceptwet ‘Transparantie maatschappelijke organisaties’, die minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft laten opstellen. Tegen dat voorstel tekenen 34 culturele organisaties bezwaar aan.

In een open brief in NRC van 14 februari schrijven ondermeer Marloes Krijnen (initiatiefnemer van de open brief en directeur Foam), Emilie Gordenker (directeur Mauritshuis), Ivo van Hove (Internationaal Theater Amsterdam) en Taco Dibbits, (Rijksmuseum) dat wanneer deze maatregel doorgaat „waarschijnlijk onze organisaties financieel in de knel komen.”

Ze doen in de brief een beroep op minister Dekker om het wetsvoorstel in te trekken, omdat „culturele organisaties hard hebben gewerkt aan een mecenaatsstructuur”. Donateurs willen vaak anoniem blijven omdat dat je in Nederland niet standaard te koop loopt met je donaties, dat wordt niet chique gevonden. Ook zien sommige donateurs de openbaarmaking als een schending van van privacy. „Niet iedere schenker wil dat openbaar is welk goed doel hij of zij steunt, of dat hij of zij zich een belangrijke financiële bijdrage kan veroorloven”, stellen de briefschrijvers.

Lees het hele bericht hier.