logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Nota van Wijziging WTMO in consultatie

Nota van Wijziging WTMO in consultatie

Op 8 juni heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming een wijziging van het voorstel Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) in consultatie gebracht. Eind vorig jaar werd het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Over het voorstel heeft de Tweede Kamer in december 2020 veel vragen gesteld. Daarnaast zijn de bevindingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie, die onderzoek deed naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB), aanleiding voor dit wijzigingsvoorstel.

Op het eerste gezicht lijken belangrijke aanpassingen de volgende te zijn:

  • de wet verplicht niet alleen tot transparantie van financiële middelen maar maakt ook ingrijpen door de overheid (Openbaar Ministerie) in geldstromen mogelijk;
  • niet de herkomst van ongewenste geldstromen is bepalend voor mogelijk ingrijpen maar het voor de rechtsstaat ondermijnend gedrag van de organisatie;
  • de bevoegdheden van het OM worden uitgebreid.

 

De SBF gaan het wijzigingsvoorstel grondig bestuderen en zullen tijdig inbreng leveren. Daarover zullen nadere contacten met de ledenkringen worden gelegd. De consultatie eindigt over 3 weken, op 29 juni a.s.

Het wetsvoorstel kent een lange voorgeschiedenis. In december 2019 werd een voorontwerp in consultatie gebracht. Op dat toenmalige voorstel werd zeer kritisch gereageerd, m.n. vanuit de filantropische sector. De inhoud van het wetsvoorstel dat eind vorig jaar bij de Tweede Kamer werd ingediend kende grote aanpassingen t.o.v. dat voorontwerp.

Klik hier voor meer informatie.