logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Nieuwe brief aan Kaag over toegang tot betalingsverkeer

Nieuwe brief aan Kaag over toegang tot betalingsverkeer

Onlangs heeft SBF, tezamen met andere koepelorganisaties, opnieuw bij minister Kaag aandacht gevraagd voor de belemmeringen in het betalingsverkeer. Directe aanleiding was de reactie van Kaag op Kamervragen hierover. Toegang tot en deelname aan het betalingsverkeer voor goede doelen en vrijwilligersorganisaties staat niet op zichzelf. Lees hier verder.