logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Nederlands Dagblad: Wet die transparantie giften regelt, deugt niet

Nederlands Dagblad: Wet die transparantie giften regelt, deugt niet

Adriaan Overbeeke – universitair docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit, in het Nederlands Dagblad, 24 januari 2019

Als je aan een kerk of moskee 15.000 euro wil doneren, moet dat openbaar gemaakt worden. Als je liever niet de aandacht van buitenstaanders trekt, dan kun je beter 14.000 euro geven.

De regering vindt het nodig dat zichtbaar wordt wie fors doneert aan de geloofsgemeenschap van zijn voorkeur. Maar de uitwerking van de Wet Transparantie Maatschappelijke organisaties deugt niet, werkt niet en raakt aan grondrechten van gelovigen en geloofsgemeenschappen.

De wet is ingegeven door de zorg om wat er zich afspeelt in de islamitische geloofsgemeenschappen in ons land. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming werkt met deze wet de afspraak in het regeerakkoord uit. Het doel is te voorkomen dat financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met ‘onwenselijke beïnvloeding’ en ‘misbruik van de vrijheden die hier in Nederland gelden’. Het ging met name om geldstromen vanuit het buitenland, waarmee ‘onwenselijke invloed wordt gekocht’. Die geldstromen wil het kabinet transparant maken.

Lees het hele artikel hier.