logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Museumvereniging: conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties moet van tafel

Museumvereniging: conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties moet van tafel

In een nieuwsbericht van 24 januari stelt de Museumvereniging:

‘In veel gevallen wensen gulle gevers om hen moverende redenen anoniem te blijven. Juist het respecteren van die anonimiteit is een belangrijk element in de vertrouwensrelatie tussen musea en donateurs. Musea schatten dat ongeveer één op de vijf donateurs anoniem wil blijven. Daarmee is er een reëel risico dat mensen minder bereid zullen zijn te schenken wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen. Deze maatregel druist in tegen het culturele ondernemerschap dat de overheid van musea vraagt.’