logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Marktvisie Kansspelen van Ksa in consultatie

Marktvisie Kansspelen van Ksa in consultatie

Op 9 juli heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) haar Marktvisie Kansspelen gepresenteerd en in consultatie gebracht. Een zorgelijke visie omdat volledig voorbij gegaan wordt aan het maatschappelijke belang van loterijafdrachten aan goede doelen. In de visie staan drie publieke belangen centraal: het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. De loterijbijdrage aan goede doelen wordt gepresenteerd als een neveneffect en een politieke keuze.

 

Internetconsultatie

Belanghebbenden konden aanvankelijk tot 20 augustus een reactie inbrengen via een internetconsultatie. SBF heeft, net als het Goede Doelen Platform, gevraagd om verlenging van de reactietermijn en die ook gekregen. De termijn werd voor iedereen verlengd tot 10 september.

Het Goede Doelen Platform heeft haar reactie op de marktvisie ingebracht bij de Ksa. Ook SBF heeft in afstemming met het Goede Doelen Platform een reactie ingediend, net als een aantal individuele leden van Goede Doelen Nederland.

Lees hier de reactie van SBF.
Lees hier meer over de Markvisie Kansspelen van de Ksa.