logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Kabinet vindt een Charity Commission in Nederland niet nodig

Kabinet vindt een Charity Commission in Nederland niet nodig

Ruim een jaar geleden werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin gevraagd werd een verkenning te doen naar de meerwaarde van een ander stelsel van toezicht, naar voorbeeld van de Charity Commission in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels heeft het kabinet gereageerd op deze motie. Duidelijk is dat het kabinet in een ander stelsel van toezicht noch in een Charity Commission meerwaarde ziet.
De motie werd destijds ingediend door het CDA en D66 tijdens het debat begin 2021 over de uitkomsten van de POCOB (Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland).

SBF is het van harte eens met het kabinet. SBF is voorstander van een stelsel met duidelijke basale wettelijke verplichtingen voor alle maatschappelijke organisaties, een robuust ANBI-stelsel en zelfregulering van de sector zelf. In de afgelopen periode is hierover de nodige informatie uitgewisseld met de betrokken ministeries.
Het kabinet geeft in de reactie aan dat invoering van de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) van belang is voor toezicht op de gehele maatschappelijke sector. In de komende periode wordt over de WTMO meer bekend gemaakt.
De Tweede Kamer sprak vorige week af deze kabinetsreactie te betrekken bij de verdere behandeling van de WTMO.
We houden vinger aan de pols en berichten daarover zodra meer bekend is.
Lees hier de volledige kabinetsreactie.