logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Jan van Berkel nieuwe voorzitter SBF

Jan van Berkel nieuwe voorzitter SBF

Het bestuur van SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) heeft Jan van Berkel per 24 september gekozen tot voorzitter.

Jan van Berkel, voorzitter van Goede Doelen Nederland, volgt Joost van Lanschot op die sinds september 2018 om gezondheidsredenen zijn taken als voorzitter tijdelijk had neergelegd.

Jan van Berkel treedt sindsdien al op als waarnemend voorzitter.