logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Interview Jan van Berkel, voorzitter SBF, in Telegraaf

Interview Jan van Berkel, voorzitter SBF, in Telegraaf

Op vrijdag 13 december publiceert de Telegraaf een groot interview met de voorzitter van SBF, Jan van Berkel. Van Berkel gaat in op de maatschappelijke positie van goede doelen en de rol van de overheid daarbij.

Over SBF gaat de volgende passage:

U bent ook voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Kunnen jullie het kabinetsbeleid nog keren?

„Ja, we hebben goede hoop dat de publicatieplicht inzake gulle gevers wordt aangepast. We hebben er een aantal gesprekken met minister Dekker over gehad. Hij is ook de coördinerende bewindsman voor de filantropische sector. Hij zoekt naar maatregelen die meer gericht zijn op het voorkomen van misstanden en waar niet onze sector onder lijdt. De minister heeft aangekondigd dat hij met een aangepast voorstel komt. Dat zou voor het einde van het jaar naar de Raad van State gaan. Daar zijn we heel benieuwd naar.”

Lees het volledige interview hier.