logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Input SBF bij Tweede Kamer leidt tot motie SGP / FvD inzake beperking tarief giftenaftrek

Input SBF bij Tweede Kamer leidt tot motie SGP / FvD inzake beperking tarief giftenaftrek

De input die SBF leverde voor de Algemene Financiële Beschouwingen heeft geleid tot een motie die de SGP ondersteund door FvD heeft ingediend. De motie luidt:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat goede doelen een zeer groot maatschappelijk belang hebben en daarom alle steun verdienen;
constaterende dat de giftenaftrek in het Belastingplan beperkt wordt;
verzoekt de regering in kaart te brengen wat het verwachte gevolg is voor het aantal giften dat gegeven wordt en deze analyse voor de behandeling van het Belastingplan met de Kamer te delen,
en gaat over tot de orde van de dag.