logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Informatie overheid over voorkomen risico’s terrorismefinanciering

Informatie overheid over voorkomen risico’s terrorismefinanciering

Het Ministerie van Financiën heeft een factsheet ontwikkeld om de risico’s op misbruik rondom terrorismefinanciering te beperken. De SBF-partners en het CBF hebben input geleverd voor een factsheet van het Ministerie van Financiën om de risico’s op misbruik rondom terrorismefinanciering te beperken. Doel van de factsheet is om bij maatschappelijke organisaties een breder bewustzijn te creëren over het risico op misbruik voor terrorismefinanciering. Ook worden zeven tips gegeven hoe de sector hier mee om kan gaan en initiatief kan nemen om de risico’s te beperken.

Klein aantal, hoog risico, grote impact
Uit de National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) blijkt dat er bij een klein aantal stichtingen of andere rechtsvormen die een charitatief, religieus of educatief doel nastreven in Nederland en in het buitenland een verhoogd terrorismefinancieringsrisico bestaat. Hoewel het gaat om een klein aantal NPO’s, kan de impact groot zijn. In de factsheet worden zeven tips gegeven:
1. Ken en monitor de risico’s.
2. Zorg dat de bedrijfsvoering op orde is.
3. Onderschrijf bepaalde codes of richtlijnen.
4. Sluit aan bij een koepel/brancheorganisatie.
5. Stel je organisatie onder actief toezicht door een CBF-Erkenning aan te vragen.
6. Vraag de fiscale ANBI-status aan.
7. Meld verdachte organisaties.
Voor de complete factssheet klik hier.