logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Inbreng SBF voor verkiezingsprogramma’s

Inbreng SBF voor verkiezingsprogramma’s

Geef burgers de ruimte om mee te denken, mee te doen en te geven!

In de samenleving moet ruimte zijn voor burgers die idealen hebben, problemen in de samenleving signaleren en bij willen dragen om tot oplossingen te komen. Dat is de boodschap van SBF die inmiddels is aangeboden aan de programmacommissies. Om de inzet van deze burgers om goed te doen voor de toekomst te borgen, komt SBF met een oproep die bestaat uit zes punten en een aantal concrete voorstellen voor de verkiezingsprogramma’s.

In aanloop naar de verkiezingen van 2021 zijn alle politieke partijen bezig hun partijprogramma’s vorm te geven. Als input daarvoor brengt SBF onder de aandacht hoe belangrijk de vrijwillige inzet is voor publieke belangen en voor een open democratische samenleving. Goed doen en actief betrokken zijn bij de samenleving draagt bovendien bij aan zingeving, geeft zelfvertrouwen en het gevoel bij elkaar te horen. Nu en straks in de post-coronatijd, is de inzet en betrokkenheid van actieve burgers die zich inzetten voor elkaar belangrijker en relevanter dan ooit.

 

SBF doet de volgende oproep:

  1. Geef maatschappelijke initiatieven de ruimte
  2. Koester wat goed werkt
  3. Geef ruimte om steun te vragen
  4. Stimuleer geven
  5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker
  6. Stel de financiële bijdrage van loterijen veilig

 

Klik hier voor het volledige document van SBF