logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Hoofdredactie Trouw: Kabinet schiet met schenkingswet met een kanon op een mug

Hoofdredactie Trouw: Kabinet schiet met schenkingswet met een kanon op een mug

Hoofdredactie en senior redacteuren Trouw zijn het met onze sector eens: Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties is schieten met een kanon op een mug. Trouw noemt wetsvoorstel ‘gedrocht’. Trouw:

‘Welke gevolgen heeft het voor het geefgedrag van mensen als hun gulle giften op de websites van de betrokken organisaties komt te staan, zoals het wetsvoorstel voorschrijft? Een deel van de donateurs zal er geen bezwaar tegen hebben: zij beschouwen openbaarmaking wellicht als een kans om hun reputatie op te poetsen. Maar er zullen evengoed potentiële gevers zijn die vinden dat je je niet op je donaties moet laten voorstaan en dat je een gift in stilte dient te doen. Aan dat nobele denken gaat het wetsvoorstel geheel voorbij.’