logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Goede Doelen Nederland in Elsevier: vrees lagere giften door versobering fiscale aftrek

Goede Doelen Nederland in Elsevier: vrees lagere giften door versobering fiscale aftrek

In Elsevier wordt deze week Goede Doelen Nederland geciteerd in verband met de versobering van fiscale aftrekposten en de gevolgen daarvan voor goede doelen. In het regeerakkoord wordt gesuggereerd dat de aftrekbaarheid van giften in de komende jaren zal worden beperkt door een geleidelijke verlaging naar het lage belastingtarief.

Wat vinden Goede Doelen Nederland en SBF hiervan?

Goede Doelen Nederland en SBF staan voor een evenwichtig pakket aan stimuleringsmaatregelen waarmee de maatschappelijke betrokkenheid van de Nederlandse samenleving blijvend wordt ondersteund. Immers het merendeel van de burgers geeft aan goede doelen. Bijna één op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Dit is van grote waarde om tot concrete oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken die de overheid of markt niet kan oplossen.

‘Wij vinden dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om geven aan goede doelen en het doen van vrijwilligerswerk te ondersteunen en verder te versterken. Wij staan voor een goede werking van de Giftenaftrek en wil graag dat de maximale aftrekbaarheid van giften gehandhaafd blijft. Als de plannen meer uitgewerkt zijn zullen wij deze bekijken in samenhang met alle maatregelen die maatschappelijke betrokkenheid van burgers raakt. Wij willen een evenwichtig pakket en kijken dan bijvoorbeeld ook naar de maatregelen op het gebied van vrijwilligerswerk en de goede doelen loterijen’, zegt Gosse Bosma, directeur Goede Doelen Nederland.