logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Elsevier: Geven is privé; Minister Sander Dekker moet geefgrage burgers niet willen outen.

Elsevier: Geven is privé; Minister Sander Dekker moet geefgrage burgers niet willen outen.

Arendo Joustra in Elsevier:

De overheid heeft een onbedwingbare neiging taken naar zich toe te trekken en zich zo met het leven van burgers te bemoeien. Altijd met de beste bedoelingen natuurlijk, maar met het effect dat de staat alles lijkt te willen bepalen en burgers zich nauwelijks meer vrij en onbespied voelen.

Zo wil het kabinet organisaties van burgers verplichten elke individuele donatie van meer dan 15.000 euro per jaar op hun website openbaar te maken met naam en adres van de gever. Dat dit een ongekende aantasting van de privacy van burgers betekent, lijkt het kabinet niet te deren.

De wet dient, zo wil VVD-minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming ons doen laten geloven, om te voorkomen dat buitenlanders invloed kunnen kopen bij organisaties. Kortom, omdat dit bij een paar moskeeën mogelijk het geval is, moeten alle 350.000 organisaties van burgers (219.000 stichtingen, 128.000 verenigingen en 1.500 kerkgenootschappen) zich aan deze wet onderwerpen. Van een voetbalcluppie tot het Rijksmuseum.

Schieten met een kanon op een mug is nog te zwak uitgedrukt. Hier overschreeuwt de staat zich, overigens zonder zich te bekommeren, zoals zo vaak, om de uitvoeringspraktijk. Het lukt de overheid nu al niet belastingaangiften effectief te controleren en fraude met uitkeringen tegen te gaan.

Lees het hele artikel hier.