logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Disclaimer

De informatie in deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) zijn niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Geregeld wordt verwezen naar informatiebronnen van derden. De SBF is niet aansprakelijk voor de daar aangeboden informatie.