logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Debat over filantropie en politiek bij VU: giftenaftrek moet blijven

Debat over filantropie en politiek bij VU: giftenaftrek moet blijven

Op 8 maart 2017 vond bij het Centrum van Filantropische Studies van de VU een debat plaats over filantropie en politiek. Als het aan de aanwezige vertegenwoordigers van GroenLinks, SP en CDA ligt, die aan het debat deelnamen, dan blijft de bestaande giftenaftrekregeling gewoon gehandhaafd.

Lees meer over dit debat in de Dikke Blauwe.