logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

De vereniging en de ALV, hoe doe je dat in deze coronatijd?

De vereniging en de ALV, hoe doe je dat in deze coronatijd?

Hoe moet de besluitvorming binnen verenigingen plaatsvinden nu je niet fysiek bij elkaar kunt komen door de coronacrisis? Deze vraag heeft geleid tot een spoedwet die digitale ALV’s mogelijk maakt.

Waar normaal fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven bij een ALV, mag het bestuur van een vereniging een virtuele ALV organiseren. De spoedwet is per 8 april in werking getreden en vervalt op 1 september 2020.

Samengevat bevat de noodwet het volgende:
Een ALV waarbij de leden geen toegang hebben tot een fysieke vergadering is geldig, op voorwaarde dat:

  • de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel voor de leden te volgen is;
  • de leden elektronisch vragen kunnen stellen die uiterlijk tijdens de vergadering voor alle leden inzichtelijk, worden beantwoord;
  • daarbij mag het bestuur bepalen dat de termijn waarbinnen de jaarlijkse ALV moet worden gehouden (6 maanden na einde boekjaar) met enkele maanden wordt verlengd. Doordat aan de noodwet terugwerkende kracht wordt verleend, zal de wet ook gelden voor ALV’s die tijdens de corona-crisis in aangepaste vorm al gehouden zijn;

WEBINAR “De digitale ALV” van De Nederlandse Associatie

Kijk hier het webinar ‘De digitale ALV’ van 24 april terug. Meer informatie is op de website van De Nederlandse Associatie te vinden. Tijdens het webinar kwamen veel vragen binnen. Lees hier de belangrijkste vragen én de antwoorden.

(Bron: Goede Doelen Nederland)