logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

De Dikke Blauwe: ATR maakt gehakt van wetsvoorstel melding grote giften

De Dikke Blauwe: ATR maakt gehakt van wetsvoorstel melding grote giften

De Dikke Blauwe meldt:

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft compleet gehakt gemaakt van het kabinetsvoorstel voor een meldingsplicht van giften boven 15.000 euro. Het ATR vindt het voorstel van minister Dekker slecht onderbouwd en ‘disproportioneel’. Het kabinet heeft volgens de ATR niet duidelijk gemaakt wat de omvang van het probleem is en heeft geen alternatieven aangedragen. Het ATR heeft verder grote twijfels over de uitvoerbaarheid. Conclusie: kabinet trek dit wetsvoorstel in.

Lees het complete artikel hier.