logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Geen categorie

Sector snel in gesprek met staatssecretaris over giftenaftrek

Donderdag 26 april jl. heeft Staatssecretaris van Financiën Menno Snel een brief met de Kabinetsreactie inzake de evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI regeling aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. Positief in de Kabinetsreactie is de belangrijke rol die aan de filantropische sector wordt toegekend en

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.

SBF wijst informateur Zalm op belang giftenaftrek

18 augustus 2017 heeft SBF het Manifest Filantropie aangeboden aan informateur Zalm. SBF wil hiermee nogmaals het belang van het behoud van de giftenaftrek benadrukken. We doen hiermee een oproep aan de onderhandelaars van het nieuwe kabinet om filantropie meer ruimte te geven en de

Manifest: Meer ruimte nodig voor filantropie

De sector filantropie is onmisbaar voor de samenleving en moet meer ruimte krijgen van het nieuwe kabinet. Aldus het manifest 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving' dat vandaag wordt gepresenteerd door een brede coalitie van veertien koepelorganisaties.