logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Geen categorie

SBF woordvoerder Jan van Berkel in Telegraaf: wetsvoorstel schadelijk voor privacy, veiligheid en geefbereidheid donateurs.

Op 9 januari 2019 verscheen in De Telegraaf een groot artikel over het Conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties, dat dramatische gevolgen voor de hele filantropische sector kan hebben. De Telegraaf: "Goede doelen, verenigingen en kerken luiden de noodklok over een wetsvoorstel van minister Dekker (rechtsbescherming). Als

Onacceptabel conceptwetsvoorstel moet zo snel mogelijk van tafel

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ is in consultatie gegaan. Dat maakte het Ministerie van Justitie & Veiligheid vlak voor de kerst bekend. Doel van het conceptwetsvoorstel is om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken (een ambitie uit het regeerakkoord). Kort samengevat bepaalt het conceptwetsvoorstel

Stand van zaken UBO wetgeving

Het kabinet wil middels wetgeving terrorismefinanciering en fiscale fraude, zoals witwassen en belastingontduiking, tegengaan. Daartoe is een zgn. UBO-register in de maak, waarbij 'uiteindelijk belanghebbenden' (UBO's) worden geregistreerd in het Handelsregister. Daarnaast dienen financiële dienstverleners (Wwft instellingen) bij cliënten de UBO (uiteindelijk belanghebbende) te identificeren

SBF stuurt Tweede Kamer brief over verlaging aftrektarief giften

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft vorige week een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie voor Financiën. De brief dient als input voor de Algemene Financiële Beschouwingen die deze week in de Tweede Kamer plaatsvinden. Aanleiding is de passage in de Rijksbegroting over het versneld

Rijksbegroting 2019: afbouw tarief Giftenaftrek

SBF heeft de Rijksbegroting bekeken op maatregelen voor de sector die de randvoorwaarden voor publieke steun betreffen. Hierin vallen op het al eerder voorgenomen beleid rondom de versnelde afbouw van aftrektarieven en een verhoging van het plafond voor vrijwilligerswerk. Behoud giftenaftrek Zo wordt de giftenaftrek in de