logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Geen categorie

10 redenen om het wetsvoorstel in te trekken

SBF is, als vertegenwoordiger van de filantropische sector, van mening dat het conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties* moet worden ingetrokken om de volgende tien redenen: Het wetsvoorstel is schadelijk voor privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs, en brengt daarmee de inkomsten en continuïteit van het vele goede

ATR: ‘Dien conceptwetsvoorstel anoniem doneren niet in’

Bron: Vakblad Fondsenwerving, 14 februari 2019 Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert de regering om het conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties niet in te dienen. In het wetsvoorstel staat dat giften boven de 15.000 euro openbaar moeten worden gemaakt. Het ATR is kritisch over het concept, schrijft ze

NRC: 34 directeuren: minister Dekker, trek uw wetsvoorstel over schenkingen in

In het NRC Handelsblad spreken 34 directeuren van toonaangevende culturele instellingen hun grote zorg uit over het conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties. Hooggeachte heer Dekker, Met grote zorg hebben wij het conceptwetsvoorstel ‘Transparantie maatschappelijke organisaties’ gelezen, waarmee u verplicht wil stellen dat wij naam en woonplaats van donateurs van giften groter

Vrees voor daling van grote giften door nieuwe wet

De hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad stelt in een commentaar op de wet: 'Belangrijk is dat het kabinet luistert naar de kritiek en de conceptwet aanpast. Voor een goede aanpak van de kwalijke praktijken rond het geven van giften zijn anno 2019 slimmere en effectievere

NRC: Nagel donateur niet aan charitatieve schandpaal

Wie meer dan 15.000 euro doneert aan een goed doel, wordt straks met naam en woonplaats bekendgemaakt. Een rampscenario, schrijven de directeuren van Natuurmonumenten, KWF en Amnesty. 'Als de plannen doorgaan, is het risico groot dat weldoeners afhaken. Geven is dan niet langer een privézaak.