logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Geen categorie

Negatieve rente ongewenst

Vrijdag 7 februari publiceerde het Financieele Dagblad op de voorpagina een artikel 'Negatieve rente raakt goede doelen hard' over de negatieve rente die banken doorberekenen aan hun klanten.  Een paar jaar geleden was negatieve spaarrente ondenkbaar. Nu is dat bij verschillende banken een feit geworden. Door de

Nederland Filantropieland sluit zich aan bij Goede Doelen Nederland

Eén krachtige brancheorganisatie voor goede doelen: dat is de gezamenlijke ambitie van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een gezamenlijk plan om de activiteiten van Nederland Filantropieland (NLFL) geleidelijk onder te brengen bij Goede Doelen Nederland. De bedrijfsvoering

Interview Jan van Berkel, voorzitter SBF, in Telegraaf

Op vrijdag 13 december publiceert de Telegraaf een groot interview met de voorzitter van SBF, Jan van Berkel. Van Berkel gaat in op de maatschappelijke positie van goede doelen en de rol van de overheid daarbij. Over SBF gaat de volgende passage: U bent ook voorzitter

ANBI’s duidelijk herkenbaar in UBO-register

Op 10 december is de wet die het UBO-register invoert aangenomen in de Tweede Kamer. Vanaf het begin heeft SBF zich ingespannen voor wetgeving die rekening houdt met de specifieke situatie van ANBI’s. Deze inspanningen hebben geresulteerd in twee inmiddels aangenomen moties.

Kabinet erkent grote maatschappelijke waarde filantropie

Vrijdag 18 oktober stuurde minister Sander Dekker van Rechtsbescherming zijn beleidsvisie op filantropie aan de Tweede Kamer. Hierin reageert Dekker op de WRR-verkenning Filantropie op de grens van overheid en markt. Met de beleidsvisie erkent en waardeert het kabinet de fundamentele bijdrage van filantropie aan

Rijksbegroting geen verrassingen voor de filantropie

De op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting laat geen verrassingen zien voor de filantropische sector. Het is vooral een bevestiging van bestaand beleid of beleid in wording. Wel blijkt uit zowel de Troonrede als uit de Rijksbegroting dat het kabinet meer oog heeft voor de samenbindende werking van

SBF neemt deel aan rondetafelgesprek UBO-register

Op woensdag 22 mei organiseert de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek met als onderwerp UBO-register. SBF neemt aan dit rondetafelgesprek deel. Het standpunt van SBF inzake het UBO register is, dat het inhoudelijk en principieel onjuist is om ANBI's te

Brief over versterking giftenaftrek en ANBI aan Tweede Kamer

De giftenaftrek wordt robuuster en toekomstbestendiger en de ANBI-regeling wordt verbeterd. Dat schrijft staatssecretaris Snel vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De brief bevat 16 verbetervoorstellen voor de versterking van de giftenaftrek en de ANBI - regeling. Deze voorstellen zijn in nauwe samenwerking