logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Geen categorie

Inbreng SBF voor verkiezingsprogramma’s

Geef burgers de ruimte om mee te denken, mee te doen en te geven! In de samenleving moet ruimte zijn voor burgers die idealen hebben, problemen in de samenleving signaleren en bij willen dragen om tot oplossingen te komen. Dat is de boodschap van SBF die

De vereniging en de ALV, hoe doe je dat in deze coronatijd?

Hoe moet de besluitvorming binnen verenigingen plaatsvinden nu je niet fysiek bij elkaar kunt komen door de coronacrisis? Deze vraag heeft geleid tot een spoedwet die digitale ALV’s mogelijk maakt. Waar normaal fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven bij een ALV, mag het bestuur van een

Kamervragen over ANBI’s

Begin januari verschenen artikelen in Trouw  en de Groene Amsterdammer n.a.v. een onderzoek van Investico naar ANBI’s die niet voldoen aan de eisen verbonden aan de ANBI-status (publicatieplicht). Op basis van dit artikel zijn Kamervragen gesteld door de SP en de VVD. Opvallend is dat de nieuwe staatssecretaris van

Schriftelijk overleg Kamer over beleidsvisie filantropie

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker heeft eind februari op basis van een schriftelijk overleg Kamervragen beantwoord over de ‘Beleidsvisie op filantropie’. In deze brief aan de Tweede Kamer bevestigt hij opnieuw het belang van filantropie voor de samenleving. Verstevigen kwaliteit van de samenleving Dekker stelt

Negatieve rente ongewenst

Vrijdag 7 februari publiceerde het Financieele Dagblad op de voorpagina een artikel 'Negatieve rente raakt goede doelen hard' over de negatieve rente die banken doorberekenen aan hun klanten.  Een paar jaar geleden was negatieve spaarrente ondenkbaar. Nu is dat bij verschillende banken een feit geworden. Door de

Nederland Filantropieland sluit zich aan bij Goede Doelen Nederland

Eén krachtige brancheorganisatie voor goede doelen: dat is de gezamenlijke ambitie van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een gezamenlijk plan om de activiteiten van Nederland Filantropieland (NLFL) geleidelijk onder te brengen bij Goede Doelen Nederland. De bedrijfsvoering