logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Brief aan Tweede Kamer over ANBI-stelsel en giftenaftrek

Brief aan Tweede Kamer over ANBI-stelsel en giftenaftrek

Op 29 juni jl. informeerde staatssecretaris Vijlbrief, van Financiën, de Tweede Kamer over diverse kwesties aangaande het ANBI-stelsel en de giftenaftrek. Tijdens een debat hierover in september vorig jaar zegde hij toe de Kamer over verschillende onderwerpen nader te informeren.
In de brief worden negen onderwerpen behandeld. Enkele daarvan trekken bijzondere aandacht.
Er wordt een wetswijziging aangekondigd voor het laten vervallen van het zogenaamde ‘onzekerheidsvereiste’ bij periodieke giften. SBF heeft hier eerder voor gepleit en verwelkomt dit voornemen.
Er wordt een commissie van deskundigen ingesteld om de overheid te adviseren over beoordeling van het algemeen nut karakter van organisaties. SBF zal dit proces, gezien het fundamentele karakter ervan, kritisch en nauwlettend volgen.

De staatssecretaris staat in de brief ook stil bij giften uit ‘onvrije landen’. Enerzijds geeft hij aan dat die in het kader van de giftenaftrek zelden aan de orde zijn. Anderzijds verwijst hij naar de bredere aanpak van het kabinet, in aanvulling op de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO), om deze geldstromen aan te pakken. SBF zal de ontwikkelingen hierin, in het verlengde van haar reactie op de WTMO-voorstellen, nauwgezet volgen. Zie ook het bericht daarover op deze site van 29 juni jl.
Voor diverse andere onderwerpen is de brief een bevestiging van met SBF gemaakte afspraken. Vijlbrief refereert overigens enkele keren aan het in opdracht van SBF uitgebrachte adviesrapport ‘Beter Geven’. Dit rapport bevat verschillende voorstellen voor versterking van het stelsel.
De brief geeft niettemin ook aanleiding voor SBF om alert te zijn op de voortgang van de invoering van een aantal verbetervoorstellen. SBF hoopt hierover zeer binnenkort het overleg met het ministerie af te kunnen ronden.

klik hier voor de brief van Vijlbrief van 29 juni jl.
klik hier voor het rapport Beter Geven