logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Brede maatschappelijke coalitie deelt manifest voor verkiezingsprogramma’s

Brede maatschappelijke coalitie deelt manifest voor verkiezingsprogramma’s

Tezamen met een brede coalitie van koepelorganisaties heeft SBF het manifest ‘Geef ons de ruimte’ opgesteld. Dit manifest is inmiddels aangeboden aan verschillende politieke partijen voor de opstelling van hun verkiezingsprogramma’s.

Nederlanders zetten zich graag in voor elkaar, voor de samenleving, voor het algemeen belang. Voor goede doelen, voor cultuur en sport. Omdat ze nood, leed en tekorten zien, direct in actie willen komen en met geld, tijd en kennis steun willen geven. In de afgelopen jaren is dat er niet eenvoudiger op geworden, o.m. door meer regels en eisen waar besturen, organisaties en hun vrijwilligers aan moeten voldoen. Bijgaand manifest is een pleidooi om de ruimte voor burgers om ‘goed te doen’ te beschermen. De programmacommissies van de verschillende partijen wordt gevraagd met 5 actiepunten rekening te houden.