logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Bestuur

Het bestuur van het platform SBF bestaat uit vertegenwoordigers van

• de FIN, branchevereniging van fondsen en fondations in Nederland
Goede Doelen Nederland, brancheorganisatie van landelijk wervende goededoelenorganisaties
• de kerken die samenwerken in het Contact in Overheidszaken (CIO)

Dhr. R. (Ronald) van der Giessen

Namens FIN

Dhr. J. (Jan) van Berkel

Namens Goede Doelen Nederland

(voorzitter SBF)

Mr. J.C.G.M. (John) Bakker

Namens CIO