logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

ATR: ‘Dien conceptwetsvoorstel anoniem doneren niet in’

ATR: ‘Dien conceptwetsvoorstel anoniem doneren niet in’

Bron: Vakblad Fondsenwerving, 14 februari 2019

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert de regering om het conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties niet in te dienen. In het wetsvoorstel staat dat giften boven de 15.000 euro openbaar moeten worden gemaakt.

Het ATR is kritisch over het concept, schrijft ze in het adviesrapport aan de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker. ‘Het ATR vermoedt dat de financiering vanuit het buitenland van slechts een beperkt aantal specifieke organisaties de aanleiding is voor dit voorstel, en is daarom van mening dat het voorliggende voorstel disproportioneel is om het beoogde doel te bereiken.’

Lees het hele artikel hier.