logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Advies versterking giftenaftrek aangeboden aan staatssecretaris Vijlbrief

Advies versterking giftenaftrek aangeboden aan staatssecretaris Vijlbrief

Onder de titel ‘Beter geven’ heeft een commissie van deskundigen advies uitgebracht over een vereenvoudiging en versterking van de Giftenaftrek en ANBI-stelsel. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de commissie, overhandigde het advies woensdag 16 december aan staatssecretaris Vijlbrief.

Het advies is opgesteld op verzoek van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Vanwege het grote belang van een toekomstbestendige en goed werkende giftenaftrek heeft SBF een onafhankelijke commissie van deskundigen* gevraagd hierover advies uit te brengen. De commissie noemt de giftenaftrek in het rapport ‘een uitermate geschikt instrument om de particuliere betrokkenheid bij goede doelen (fiscaal) te bevorderen. Op deze manier kunnen individuele burgers zelf mede bepalen welke maatschappelijke activiteiten indirect met belastingmiddelen gestimuleerd worden.’

De adviezen van de commissie bouwen deels voort op het verbetertraject dat al eerder door het Ministerie van Financiën, in nauwe samenwerking met SBF, is ingezet. De commissie legt met dertien verbetervoorstellen een aantal belangrijke accenten, doet concrete aanvullende voorstellen en adviseert om op een paar onderdelen de uitvoering van het lopende verbetertraject te versnellen. De meest in het oog springende voorstellen van de commissie betreffen de renseignering van periodieke giften, de beoordeling van impact-investeringen en afschaffing van het plafond in de giftenaftrek voor bedrijven. Uitvoering van de voorstellen vraagt het nodige aan investeringen in de ICT-omgeving van de Belastingdienst waarbinnen aangifte, toetsing en controle moeten plaatsvinden.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de commissie: ‘De commissie ziet goede mogelijkheden om het effectieve gebruik van de giftenaftrek verder te bevorderen, ten gunste van de goede doelen van Nederland’.
Jan van Berkel, voorzitter SBF: ‘Wij zijn blij met dit heldere advies. De giftenaftrek blijft een belangrijke stimulans om te geven aan goede doelen, fondsen en kerken. De commissie doet bruikbare voorstellen om de giftenaftrek effectiever, transparanter en eenvoudiger te maken voor de donateur, de Belastingdienst én de ANBI’s’.  

* De Commissie van deskundigen is als volgt samengesteld:

  • Alexander Rinnooy Kan (voorzitter)
  • Aart Jan de Geus, o.m. bestuursvoorzitter Goldschmeding Foundation
  • Sabine de Wijkerslooth, senior tax manager EY
  • Maiko van Bakel, PWC
  • Wilbert van Vliet, director HVK Stevens
  • Paul Smeets, hoogleraar Universiteit van Maastricht
  • Martin Bauman, Baumannen B.V. (voorheen PWC)
  • Jonathan van Oostenbrugge, senior consultant tax EY ( inhoudelijk secretaris)

 

Lees hier het volledige adviesrapport ‘Beter Geven’
Lees hier de reactie van SBF op het adviesrapport
Kijk hier de overhandiging van het advies aan staatssecretaris Vijlbrief terug