logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Advies over toezicht op ANBI’s

Advies over toezicht op ANBI’s

Gisteren is het adviesrapport Toezicht op Algemeen Nut door staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit bekend gemaakt. Een commissie, bestaande uit een drietal deskundigen, eind vorig jaar door toenmalig staatssecretaris Hans Vijlbrief ingesteld, was gevraagd te adviseren over ‘de definitie van algemeen nut in relatie tot de grenzen voor ANBI’s’. De opdracht was om te beoordelen, welke mogelijkheden er zijn, al dan niet door aanpassing van ANBI-regelgeving, om het algemeen nut karakter beter tot uitdrukking te laten komen. De leden van de commissie zijn: mr. G.J. van Leijenhorst, dr. A.E.M Leijten LLM MA en prof. dr. R.H.F.P. Bekkers.

De aanleiding voor de instelling van de commissie was dat de Tweede Kamer regelmatig vragen stelt over bepaalde ANBI’s waarvan het gedrag niet in lijn zou zijn met het algemeen belang. Het gaat dan bijvoorbeeld om ANBI’s die giften ontvangen uit onvrije landen of om organisaties die zich met conversiepraktijken bezighouden.

De commissie, zo lezen we in de aanbevelingen, ziet geen noodzaak tot fundamentele wijzigingen in het ANBI-stelsel. Er zijn wel verbetermogelijkheden, m.n. in het toezicht op ANBI’s door een betere informatiepositie en capaciteitsuitbreiding bij de Belastingdienst. Ook is de commissie in dit verband voorstander van een grotere rol voor de zelfregulering in de filantropische sector. De commissie benadrukt het grote belang van diversiteit en pluriformiteit onder ANBI’s.

SBF is verheugd dat de adviescommissie het belang van een pluriforme, onafhankelijke filantropie onderkent. We zijn het eens met de aanbeveling van de commissie om, in lijn met het staande kabinetsbeleid, de zelfregulering door de sector en risico-gericht toezicht te versterken. Wij gaan het rapport verder bestuderen en zien uit naar het gesprek hierover met staatssecretaris van Rij.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief

Klik hier voor het adviesrapport